Stawki za 1 stronę – Format A4

Drukowanie/ kopiowanie/ skanowanie

Czarno – białe       0,30 zł

Kolor                      3 zł

 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie usługi dostępnym w Punktach Info.